สมาคมรัฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ แถลงเตือน “เสธ.อ้าย” เคลื่อนไหวได้แต่อย่าดึงฟ้าต่ำ!

 หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2555 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยนายธนพร ศรียากูล นายกสมาคมรัฐศาสต์ฯ ออกแถลงการณ์เรื่อง “การเคลื่อนไหวขององค์การพิทักษ์สยาม และการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551” มีเนื้อหา ดังนี้

ายธนพร ศรียากูล นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงแถลงการณ์สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “การเคลื่อนไหวขององค์การพิทักษ์สยาม และการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551” ว่า สืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวของ พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ในนาม องค์การพิทักษ์สยาม เป็นข้ออ้างให้รัฐบาลประกาศใช้ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ในพื้นที่ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขดุสิต รวมถึง จัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย มีผลบังคับใช้ ระหว่างวันที่ 22-30 พ.ย. 55 ดังที่ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงออกแถลงการณ์ เพื่อแสดงจุดยืน และยื่นข้อเรียกร้องไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3 ประการ ดังนี้

นายธนพร กล่าวต่อว่า ประการแรก ไม่ว่าสมาคมฯ จะเห็นด้วยหรือไม่กับข้อเรียกร้องขององค์การพิทักษ์สยาม แต่สิ่งที่สมาคมฯ ยืนยันและขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานต่างๆ ก็คือ ข้อเรียกร้องดังกล่าว ต้องถูกจำแนกออกจากสิทธิในการเรียกร้อง การกระทำใดๆ ในสังคมประชาธิปไตย ที่อ้างเหตุแห่งความไม่สมเหตุสมผลของข้อเรียกร้อง แต่กลับไปดำเนินการปิดกั้นสิทธิในการเรียกร้อง แทนที่จะเปิดพื้นที่ให้เกิดการถกเถียง รับฟังกันด้วยเหตุด้วยผล และปล่อยให้กระบวนการทางประชาธิปไตย สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น เป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำ และจะกระทำมิได้ ในสังคมประชาธิปไตย ประการที่สอง แม้รัฐบาลจะมีท่าทียอมรับในสิทธิของประชาชน ที่จะชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ว่าเป็นข้อที่ได้รับรองไว้อย่างชัดแจ้งแล้วในรัฐธรรมนูญ แต่รัฐบาลก็ยังเลือกที่จะประกาศใช้ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 อันเป็นกฎหมายพิเศษ นอกเหนือจากกฎหมายในสภาวการณ์ปกติ เพื่อริดรอน หรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชน

นายธนพร กล่าวต่อว่า ทั้งที่รัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งประกาศตนว่ามาจากประชาชน ซ้ำยังมีประวัติศาสตร์ในการถูกใช้วิธีการเดียวกันนี้มาก่อนร่วมกัน จึงควรจะตระหนักในสิ่งเหล่านี้ได้ดียิ่งกว่ารัฐบาลอื่นๆ การกล่าวอ้างรายงานใดๆ ของฝ่ายความมั่นคงอย่างลอยๆ แต่กลับไม่สามารถแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นอย่างชัดแจ้ง ถึงความรุนแรงหรือจำเป็นขนาดที่จักต้องเลือกใช้ วิธีการอันไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมเช่นนี้ จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งทบทวน และดำเนินการยกเลิกโดยทันที ก่อนที่จะได้ชื่อว่า ก็เลือกเดินไปสู่ความรุนแรง เช่นเดียวกันกับรัฐบาลที่ผ่านมา ทั้งนี้ หากรัฐบาลเห็นว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่สมควรจะต้องมีเครื่องมือรองรับ วิธีการที่ถูกต้องแต่รัฐบาลมิได้ให้ความสำคัญ ตลอด 1 ปีเศษ ที่ผ่านมา ก็คือการตราพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ ให้แล้วเสร็จ

นายธนพร กล่าวต่อว่า ประการที่สาม สมาคมฯ ขอเรียกร้องไปยังองค์การพิทักษ์สยาม และเครือข่าย ให้ไตร่ตรองและมีความตระหนักมากยิ่งขึ้น ในการอ้างอิงสถานะใดๆ ของตน เพื่อประกอบสร้างสัญลักษณ์ทางการเมืองทั้งหลาย อันหมิ่นเหม่ต่อการดึงฟ้าต่ำ เพียงเพื่อเอื้อให้ผู้สนับสนุนสามารถผูกโยงความสัมพันธ์เอาเองในจินตนาการ และสรุปว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มตน น่าที่จะมีความชอบธรรมมากป็นพิเศษ เพราะการกระทำอันหวังแต่ประโยชน์เฉพาะหน้าเช่นนี้ ทางหนึ่งจักเป็นการมัดมือชก ทำร้ายสถาบันอันเป็นที่เคารพยิ่ง เพราะเป็นที่ทราบดีว่าสถาบันไม่อยู่ในสถานะที่จะออกมาโต้แย้ง หรือชี้แจงข้อเท็จริงใดๆ แก่สังคม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s